Πατητή τσιμεντοκονια

Πατητή τσιμεντοκονια
Πατητή, τσιμεντοκονια, Creavit, Μπαταρίες