Σοβάδες

Σοβάδες

Σοβάδες

Σοβάδες, Εξωτερική, θερμοπρόσoψη