Σοβάδες

Σοβάδες
Σοβάδες
Σοβάδες, Εξωτερική, θερμοπρόσoψη